Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de Wtza. Bijvoorbeeld vragen over wijzigingen ten opzichte van de Wtzi, vragen over melden, het aanvragen van een vergunning, intern toezicht, bedrijfsvoering en meer. De vragen zijn per onderwerp ingedeeld en worden geregeld geactualiseerd en aangevuld.

Raadpleeg de pagina regelgeving en begrippen voor veelgebruikte afkortingen uit de wet- en regelgeving voor zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. Ook vindt u hier toelichting op de terminologie rondom het melden en/of het aanvragen van een vergunning.

Algemene vragen over de Wtza

Meldplicht zorg- en /of jeugdhulpaanbieders

Vergunningplicht zorgaanbieders

Interne toezichthouder zorgaanbieders

Jaarverantwoordingsplicht zorgaanbieders

Transparante financiële bedrijfsvoering

Derivaten

Regels voor zorgaanbieders over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg