Melden

Via deze pagina kunt u zich vanaf 1 januari 2022 melden bij het CIBG in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders. Uw melding wordt vervolgens doorgestuurd naar de inspectie (IGJ). 

Onderdeel van de Wtza is dat nieuwe (en in sommige gevallen bestaande) zorg- en jeugdhulpaanbieders zich moeten melden via een vragenlijst. Zorgaanbieders moeten zich melden als ze zorg, zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (doen) verlenen, en jeugdhulpaanbieders vanwege de meldplicht in de Jeugdwet.

Toelichting op de vragenlijst Melden

De vragenlijst slaat zelf tussendoor op

Mocht u 20 minuten niks doen, dan wordt u automatisch uitgelogd maar de reeds ingevulde informatie blijft bewaard. U moet dan wel binnen 2 weken de vragenlijst afronden.

Begrippen

In de vragenlijst worden de gebruikte begrippen toegelicht voor als u niet zeker weet wat er met een begrip wordt bedoeld. U vindt de toelichting door op het blauwe vraagtekentje bij de betreffende vraag te klikken.

Beter toezicht

De meldplicht is bedoeld om alle zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders onder het toezichtdomein van de IGJ in beeld te brengen. Hiermee kan de IGJ haar toezicht beter inrichten. Ook worden nieuwe aanbieders beter bewust van de (kwaliteits)eisen die zijn gesteld aan de zorgverlening/jeugdhulpverlening en hun verantwoordelijkheid hiervoor.

Momentopname

De vragenlijst is een momentopname en de inspectie is zich hiervan bewust. Als u nu een inschatting maakt die over een half jaar anders blijkt te zijn is dit geen probleem. Mocht u twijfelen over een antwoord, dan wordt geadviseerd een antwoord te geven dat u het meest waarschijnlijk vindt.

Stappenplan: zo doorloopt u de vragenlijst Melden

Wilt u meer weten?

Op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden vindt u onder het kopje ‘Meldplicht zorg- en/of jeugdhulpaanbieders’ meer informatie over melden.

Meer informatie over het doel van de meldplicht en hoe u zich kunt melden, vindt u terug in de Wtza brochure over de Meldplicht.

De meldplicht in een notendop

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.