Zorgaanbieders zonder WTZi-toelating

Veel zorgaanbieders die niet beschikken over een door het CIBG verleende toelating in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen vanaf 1 januari 2022 wel onder de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels ervoor dat zorgaanbieders ook beter bewust zijn van de (kwaliteits)eisen voor zorgverlening en hun verantwoordelijkheid hiervoor. Vanaf 1 januari 2022 geldt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Wat betekent de Wtza voor u?

Wat dat voor u betekent, leest u hieronder: