Vergunning aanvragen

Lees ook het nieuwsbericht 'Betekenis Kamerbrief over de invoeringstoets Wtza'

Hier kunt u bij het CIBG via het Selfservice Portal met eHerkenning een vergunning aanvragen in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders.

Moet uw organisatie een vergunning aanvragen?

Ontdek door het invullen van enkele eenvoudige vragen of uw organisatie vergunningplichtig is of niet.

Let op: o.a. solistisch werkende zorgverleners en schoonheidsspecialisten hoeven geen vergunning aan te vragen, maar moeten zich doorgaans wel melden

Vergunning

De vergunningplicht geldt voor:

  • zorginstellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen (NB check de begrippenlijst of u hieronder valt, het gaat hier om o.a. cardiologen, plastisch chirurgen, neurologen e.a.; huisartsen en tandartsen vallen bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet)
  • zorginstellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg (zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) (doen) verlenen.

Zo doorloopt u de vergunningsaanvraag

Vergunning aanvragen via het Selfservice Portal

Via Mijn Wtza-vergunning kunt u snel, gemakkelijk en efficiënt uw aanvraag doen. U kunt hier ook uw documenten uploaden, gegevens corrigeren, de voortgang van uw aanvraag zien en desgewenst uw vergunning direct laten intrekken. Er zijn vooraf ingevulde onderdelen (bijvoorbeeld KvK-nummer) en adreswijzigingen worden automatisch verwerkt. Dit is dus veel handiger en sneller dan een papieren aanvraag. 

Voor het Selfservice Portal heeft u eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig.

Als u de aanvraag toch op papier wilt doen, neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum. Dit is ook om te voorkomen dat u onnodig een vergunning aanvraagt omdat u die niet nodig heeft. Als dat het geval is, geeft het Selfservice Portal dat automatisch aan. Dit is in het papieren aanvraagformulier vanzelfsprekend niet mogelijk.