Vergunning aanvragen

Hier kunt u bij het CIBG via het Selfservice Portal een vergunning aanvragen in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders.

Vergunning

De vergunningplicht geldt voor:

  • zorginstellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen
  • zorginstellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg (zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) (doen) verlenen.

Zo doorloopt u de vergunningsaanvraag

Vergunning aanvragen via het Selfservice Portal

Via Mijn Wtza-vergunning kunt u snel, gemakkelijk en efficiënt uw aanvraag doen. U kunt hier ook uw documenten uploaden, gegevens corrigeren, de voortgang van uw aanvraag zien en desgewenst uw vergunning direct laten intrekken. Er zijn vooraf ingevulde onderdelen (bijvoorbeeld KvK-nummer) en adreswijzigingen worden automatisch verwerkt. Dit is dus veel handiger en sneller dan een papieren aanvraag. 

Voor het Selfservice Portal heeft u eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig.

Als u de aanvraag toch op papier wilt doen, neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum. Dit is ook om te voorkomen dat u onnodig een vergunning aanvraagt omdat u die niet nodig heeft. Als dat het geval is, geeft het Selfservice Portal dat automatisch aan. Dit is in het papieren aanvraagformulier vanzelfsprekend niet mogelijk.

Wilt u meer weten?

Op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden vindt u onder het kopje ‘Vergunningplicht zorginstellingen’ meer informatie over de Wtza-vergunning.