Wat betekent de Wtza?

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. 
Hierdoor verandert een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. Maar ook voor bestaande aanbieders kan de wet gevolgen hebben.

Wat betekent de Wtza voor u?

Bent u een nieuwe of bestaande zorg- of jeugdhulpaanbieder? Heeft u al een Wtzi-toelating of nog niet? Afhankelijk van uw situatie, gelden er verschillende regels. Selecteer hieronder de Wtza-informatie die voor u relevant is: