Wat betekent de Wtza?

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. 

Wat betekent de Wtza voor u?

Afhankelijk van uw situatie, gelden er verschillende regels. Selecteer hieronder de Wtza-informatie die voor u relevant is: