Zorgaanbieders met WTZi-toelating

Veel zorgaanbieders in Nederland die zorg leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), beschikken over een door het CIBG verleende toelating in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Ook zijn er veel van rechtswege toegelaten instellingen.

Wat betekent de Wtza voor u?

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).
Informatie over de Wtza die specifiek voor u als zorgaanbieder met WTZi-toelating relevant is vindt u hieronder: