Waarom deze nieuwe wet?

Door te voldoen aan de eisen van de Wtza laat een aanbieder zien dat hij staat voor goede zorg, dat hij transparant wil zijn naar alle betrokkenen en dat hij daarop kan worden aangesproken. Daarom leggen aanbieders van zorg en jeugdhulp hierover in het openbaar verantwoording af. Hiernaast zijn ze verantwoordelijk voor goed bestuur.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien hierop toe.
Op deze manier versterken we samen het vertrouwen van alle betrokkenen in de kwaliteit van de zorg die zij leveren en in de manier waarop zij met, in veel gevallen, collectief geld omgaan.

Goed bestuur

Ook goed bestuur is belangrijk. In de praktijk blijkt dat goede zorg en goed (financieel) beleid bij instellingen vaak samengaan.
Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De meeste zorgorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid en willen verbeteren en professionaliseren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) willen hen hierbij helpen. Zij bieden interne toezichthouders handvatten om zich te spiegelen en zich te blijven ontwikkelen. Deze handvatten zijn gebaseerd op goede voorbeelden, veldnormen en wetgeving.