Moet ik mij melden?

In de Wtza staat dat zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders zich melden.

Het maakt hierbij niet uit of u als zorgaanbieder solist (zzp'er) bent of een instelling heeft. Of dat u hoofdaannemer of onderaannemer bent. U biedt zorg die onder de Wkkgz valt of laat die verlenen. Hieronder valt:

 • Zvw-zorg (ook die betaald uit een Zvw-pgb)
 • Wlz-zorg (ook die betaald uit een Wlz-pgb)
 • Andere zorg, zoals alternatieve zorg. En zorg en handelingen die niet gericht zijn op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de cliënt, zoals cosmetische zorg
 • Particuliere zorg

Ook een hoofdaannemer die een ‘lege huls’ is valt onder de Wtza. Een ‘lege huls’ is een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent en uitsluitend zorg ‘doet’ verlenen door een onderaannemer.

Controleren of u zich al gemeld heeft?

Als bestaande zorg- en/of jeugdhulpaanbieder kunt u eenvoudig zien of u zich al gemeld heeft en of dat voor zorg en/of jeugdhulp is geweest. Log hiervoor met eHerkenning in op het Zorgaanbiedersportaal. Behoort u tot de groep van zorg- en jeugdhulpaanbieders die vóór 1 januari 2022 al bestonden en zich daarom niet hoeven te melden? Ook deze informatie kunt u terugvinden als u inlogt.

Uitzonderingen nieuwe zorgaanbieders

Als u onder een van deze categorieën valt, hoeft u zich niet te melden:

 • aanbieders van uitsluitend Wlz-vervoer, schoonmaak, verstrekken eten/drinken, verstrekken kleding, leveren roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen;
 • regionale ambulancevoorzieningen die zijn aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening op grond van de Wet ambulancezorgvoorzieningen;
 • apotheken, als de apotheker die belast is met de leiding van de apotheek is ingeschreven in het register op grond van de Geneesmiddelenwet;
 • de militair geneeskundige dienst;
 • bloedbank;
 • ggd-en en gemeenten;
 • zorgaanbieders die uitsluitend bevolkingsonderzoek verlenen met vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek;
 • zorgaanbieders zoals weefselbanken die uitsluitend lichaamsmateriaal in ontvangst nemen na verkrijging, of bewerken, preserveren, bewaren of distribueren en daartoe beschikken over een erkenning op grond van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal;
 • abortusklinieken met vergunning op grond van de Wet afbreking zwangerschap;
 • inrichtingen als bedoeld in de Penitentiaire beginselenwet;
 • instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in de Wet forensische zorg;
 • inrichtingen als bedoeld in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.