Wat is de kern van de AMvB en ministeriële regeling over acute zorg?

Acute zorg moet 24/7 beschikbaar zijn en bereikbaar binnen de normtijden die daarvoor staan. Daarover moeten in een regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) afspraken worden gemaakt.

Ook moet een zorgaanbieder die het aanbod van acute zorg geheel of gedeeltelijk wil opschorten of beëindigen een zorgvuldig besluitvormingsproces doorlopen, nagaan of de bereikbaarheid van de zorg (in de regio) niet in het geding komt en zorgen dat de beschikbaarheid van de zorg (in de regio) geborgd blijft.

Bekijk het stroomschema voor een overzicht van waaraan deze zorgaanbieder moet voldoen.