Stroomschema amvb en regeling acute zorg

Dit stroomschema laat zien welk stappen een zorgaanbieder moet nemen met betrekking tot de wijziging in de regelgeving voor de acute zorg.