Stroomschema amvb en regeling acute zorg

Dit stroomschema laat zien welk stappen een zorgaanbieder moet nemen met betrekking tot de wijziging in de regelgeving voor de acute zorg die in de Aanpassingswet Wtza staat beschreven.