Overgangsrecht voor bestaande aanbieders

  • Beschikt u op 1 januari 2022 over een door het CIBG aan u verstrekte WTZi-toelating en bent u op die datum vergunningplichtig?

Uw WTZi-toelating geldt als een Wtza-vergunning. Hierover heeft u in september 2021 een brief ontvangen van het CIBG. 

  • Bent u op 1 januari 2022 een bestaande zorgaanbieder die van rechtswege is toegelaten of bent u op 1 januari 2022 een bestaande zorgaanbieder die op die datum niet hoeft te beschikken over een WTZi-toelating?

Als u op 1 januari 2022 vergunningplichtig bent, vraagt u uiterlijk 31 december 2023 de vergunning aan. Advies is om daar niet te lang mee te wachten. Omdat u onder het overgangsrecht valt, is de vergunning kosteloos.

Let op: u moet nu al aan de eisen uit de wet voldoen.

Bent u een bestaande instelling (niet medisch specialistische zorg) die na 1 januari 2022 uitbreidt en daardoor de drempel van meer dan 10 zorgverleners overschrijdt?

U vraagt binnen zes maanden na die overschrijding de vergunning aan.