Integriteitstoets

Het CIBG kan bij de vergunningaanvraag nader onderzoek doen naar de integriteit van de aanvrager.
Dit kan door Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG's) op te vragen, of een onderzoek te starten in het kader van de wet Bibob. 

VOG

Het is mogelijk dat het CIBG een VOG van de rechtspersoon of van de eigenaar, bestuurder of interne toezichthouder opvraagt.

Bibob

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. De Wet Bibob is opgesteld om de integriteit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te beschermen.
Met deze wet kan het CIBG onderzoek doen naar partijen die een Wtza-toelatingsvergunning aanvragen of reeds een Wtza-toelatingsvergunning hebben. De Wet Bibob geeft het CIBG diverse onderzoeksmogelijkheden. Zo kan worden voorkomen dat indirect criminele activiteiten mogelijk worden gemaakt.