Bevestiging ontvangen dat u niet vergunningplichtig bent

De vergunningaanvraag begint met een aantal vragen om te controleren of uw organisatie vergunningplichtig is. U logt in met eHerkenning en beantwoordt deze controlevragen. Dit zijn vragen over of u een instelling bent, welk soort zorg u verleent en of u werkt met meer dan 10 zorgverleners. Als uit de antwoorden die u geeft blijkt dat uw organisatie niet vergunningplichtig is, dan kunt u hiervan een bevestiging ontvangen (in pdf-vorm).
Vervolgens sluit u de applicatie voor de vergunningaanvraag af.