Wanneer moet ik mij opnieuw melden of wijzigingen doorgeven?

Meld u opnieuw als:

  • U als zorgaanbieder jeugdhulp gaat verlenen of als jeugdhulpaanbieder zorg gaat aanbieden.
  • Het KvK-nummer van uw onderneming verandert. Dat is het geval bij overdracht aan een andere onderneming, overname van een andere onderneming of bij verandering van rechtsvorm.
  • U later dan drie maanden na uw aanmelding begint met zorg leveren. U meldt zich opnieuw aan wanneer u wel gaat beginnen.
  • Uw zorgaanbod verandert. U gaat bijvoorbeeld een ander type zorg leveren.
  • U zich als solist heeft aangemeld, maar als instelling gaat werken (of andersom)
  • U zich als onderaannemer heeft aangemeld, maar (deels) als hoofdaannemer gaat werken (of andersom).