Wanneer moet ik me als zorg- en/of jeugdhulpaanbieder melden?

Zorg- en of jeugdhulpaanbieders die willen starten met de zorg- en of jeugdhulpverlening moeten zich binnen drie maanden voor de start van de zorg- en of jeugdhulpverlening melden.

Op 1 januari 2022 bestaande aanbieders moesten voor 1 juli voldoen aan de meldplicht.