Combinatie-instellingen

Zogenoemde combi-instellingen leveren in 2022 voor hun deel jeugdhulp een jaarverantwoording aan over verslagjaar 2021, of ze melden zich. Voor hun deel zorg kunnen ze in 2022 in het LRZa zien of ze al bekend zijn als zorgaanbieder (en zich niet opnieuw hoeven te melden).