Combinatie-instellingen

Zogenoemde combi-instellingen leveren in 2022 voor hun deel jeugdhulp een jaarverantwoording aan over verslagjaar 2021, of ze melden zich.
Als u op of voor 1 januari 2022 in het LRZa stond en er niets veranderd is in uw zorgverlening, dan hoeft u zich niet opnieuw te melden.