Kwaliteitscheck Wtza

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Alle aanbieders van zorg en jeugdhulp melden zich en veel zorgaanbieders vragen een vergunning aan. Ook gelden er vaak nieuwe regels voor de jaarverantwoording, voor intern toezicht en voor de financiële bedrijfsvoering.

Als (toekomstige) aanbieder van zorg of jeugdhulp streeft u naar de beste kwaliteit in zorg. Maar wat zijn hiervoor de wettelijke kwaliteitseisen? En voldoet u daar ook aan? De kwaliteitscheck geeft inzicht.

Controleer hier direct de kwaliteit van uw zorg

Vul onderaan deze pagina de kwaliteitscheck in en controleer eenvoudig en snel of u al de beste zorg of jeugdhulp biedt. Een aantal algemene vragen gelden voor elke zorgaanbieder en jeugdhulpaanbieder. Daarnaast zijn er vragen die specifiek gaan over het type zorg of jeugdhulp dat u biedt.

Elk onderwerp in de kwaliteitscheck is voorzien van extra informatie, die u vindt door op het blauwe vraagtekentje rechtsboven bij de betreffende vraag te klikken. Wij adviseren u om eerst deze informatie te lezen voordat u de vraag invult. 

Wanneer u de kwaliteitscheck helemaal doorlopen hebt, kunt u zien waar u staat met de kwaliteit van uw huidige zorg; wat is er op orde, wat kan nog beter en wat ontbreekt nog?

Zo bent u er zeker van dat u ook daadwerkelijk goede zorg of jeugdhulpverlening biedt.

Let op: bent u zzp’er in de zorg of jeugdhulp of PGB-houder, en is een vraag niet (direct) op u van toepassing? Vul dan ‘nee’ in. Zo krijgt u toch alle informatie over kwaliteit in de zorg of jeugdhulp die u nodig hebt.

Ter voorbereiding

Het invullen van de kwaliteitscheck duurt gemiddeld 20 minuten. 
Het is handig om voordat u begint na te gaan onder welke wet u zorg of jeugdhulp biedt en hoe uw financiering eruit ziet. En om te kijken of u geregistreerd staat in het zorgaanbiedersportaal

Na het invullen van de vragenlijst kunt u uw antwoorden downloaden in pdf-formaat met daarbij inhoudelijke toelichting bij de verschillende onderdelen. Dan kunt u gemakkelijk zien aan welke kwaliteitseisen u wel en (nog) niet voldoet.

Staat uw beroepsgroep er niet bij?

Staat uw beroepsgroep hier niet bij en wilt u toch graag de kwaliteitscheck doen? De eerste 18 vragen van de check zijn heel algemeen.
U kunt de kwaliteitscheck invullen door de zorgsoort te kiezen die het meest aansluit bij uw werk en u richten op de eerste vragen. Dat levert u hopelijk toch waardevolle aandachtspunten op over de kwaliteit van uw zorg.
Bent u bijvoorbeeld zorgverlener in de eerstelijn? Dan adviseren we u om de vragenlijst voor fysiotherapie in te vullen. Bent u aanbieder van dagbesteding? Vul in dat geval de kwaliteitscheck voor gehandicaptenzorg in.

Meest actuele versie

Deze kwaliteitscheck wordt, sinds de eerste versie van het voorjaar van 2021, geregeld geactualiseerd en aangevuld. 
Dit is de versie van 24 maart 2022.

Privacy en rechten

Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor een ander. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan het invullen van de kwaliteitscheck. Lees meer in onze disclaimer.

Meer weten?

  • Bekijk meer informatie en veelgestelde vragen over de Wtza.
  • Neem contact op met uw eigen brancheorganisatie. Voor ZZP'ers is dat:  SoloPartners.
  • Ga naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd voor meer informatie over toezicht op kwaliteit en veiligheid bij nieuwe zorgaanbieders.
  • Ontdek hoe de Nederlandse Zorgautoriteit samen met zorgaanbieders werkt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg.
  • De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op gezonde en veilige werkomstandigheden en eerlijke betaling. Met de Zelfinspectietool kunt u controleren aan welke wet-en regelgeving u moet voldoen.

Disclaimer

Deze online kwaliteitscheck is een hulpmiddel voor u om na te gaan in hoeverre u zorg en jeugdhulp levert die aan alle kwaliteitseisen voldoet. Met deze kwaliteitscheck kunt u uw beleid op orde brengen waar het gaat over alle facetten die er samen voor zorgen dat u goede zorg en jeugdhulp biedt. U kunt geen rechten ontlenen aan de kwaliteitscheck.  Het ministerie van VWS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar deze kwaliteitscheck verwijst. Ook bieden de uitkomsten van deze kwaliteitscheck geen garantie voor een positieve uitkomst bij een inspectie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de Nederlandse Zorgautoriteit. De antwoorden die u geeft en de gegevens die u via de kwaliteitscheck krijgt, zijn bestemd voor uw eigen gebruik