Contactformulier: overige vragen over de Wtza

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over de Wtza.

Uw gegevens

* verplichte velden

Gegevens organisatie

Gegevens contactpersoon

Onderwerp

Maak een keuze *

Heeft u hierover eerder contact gehad met ons? Vermeld dan het meldingsnummer.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Toetredingzorgaanbieders verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag. Wij gebruiken deze gegevens om uw vragen te beantwoorden en om u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens eventueel met onze ketenpartners, de NZA of de IGJ, slechts ter beantwoording van uw vragen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van de vervulling van een taak van algemeen belang. De gevraagde gegevens hebben wij nodig, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Voor beantwoording van uw vraag kan het zijn dat wij uw gegevens delen met de IGJ en/of NZa voor de beantwoording van uw vraag.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens 5 jaar na afronding van de correspondentie op basis van de archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *