Wat is het doel van de regels met betrekking tot het gebruik van financiële derivaten?

Het doel van de regels voor het gebruik van financiële derivaten is het tegengaan van speculatief gebruik ervan. Speculatief en risicovol gebruik van derivaten past niet bij de zorg en de publieke belangen van de zorg, omdat de zorg voor het overgrote deel met collectieve middelen wordt bekostigd.