Waar kan ik de regelingen vinden voor zorgaanbieders over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg?

Het gaat om de ministeriële regeling en om de AMvB.

De AMvB is op 18 juni 2021 gepubliceerd en is op 1 januari 2022 in werking getreden. Deze AMvB leidt tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en het Besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg.

Op 27 september is de ministeriële regeling gepubliceerd. Ook deze regeling is op 1 januari 2022 ingegaan. Deze regeling leidt tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wkkgz.