Voor welke zorgaanbieders zijn deze AMvB en ministeriële regeling bedoeld?

Het gaat om de volgende zorgaanbieders:

 • traumacentra en andere aanbieders van medisch-specialistische zorg
 • regionale ambulancevoorzieningen
 • huisartsenzorg
 • ggd’en (als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid)
 • geestelijke gezondheidszorg
 • apotheken
 • verloskundige zorg
 • wijkverpleging
 • eerstelijnsverblijf
 • Wlz-zorg
 • geriatrische revalidatiezorg