Wat te doen bij wijziging van rechtsvorm

  • Wijzigt u als vergunninghouder van rechtsvorm waardoor een nieuw KvK-nummer nodig is?

U vraagt zo vroeg als mogelijk voor deze nieuwe onderneming een vergunning aan, zodat u door kunt gaan met uw werk en niet hoeft te stoppen met het verlenen van zorg.

  • Wordt na fusie of (af)splitsing de zorg verleend door een instelling (de ‘verkrijgende instelling’) die nog niet over een vergunning beschikt? Of wordt de zorg overgenomen door een andere instelling (de ‘verkrijgende instelling’) die nog niet over een vergunning beschikt?

Bij een verkrijgende instelling die nog geen vergunningplichtige zorg verleende: U vraagt zo vroeg als mogelijk voor deze nieuwe instelling de vergunning aan. Hierdoor kunt u doorgaan met uw werk en hoeft u niet te stoppen met het verlenen van zorg.

Bij een verkrijgende instelling die al zorg zoals omschreven in de Wlz of Zvw verleent, maar pas na de fusie, (af)splitsing of de overname van de zorg vergunningplichtig wordt doordat hij de grens van meer dan 10 zorgverleners overschrijdt: U vraagt binnen 6 maanden na die overschrijding de vergunning aan.