Zijn ouder-/familie-initiatieven vergunningplichtig?

Dit hangt af van hoeveel zorgverleners er werken. Ouder-/ familie-initiatieven zijn vergunningplichtig, als zij als instelling zorg verlenen zoals omschreven in de Zvw of Wlz met meer dan 10 zorgverleners.