Welke zorginstellingen hebben een interne toezichthouder?

In principe hebben alle vergunningplichtige zorginstellingen een interne toezichthouder.

Er is een aantal uitzonderingen - de interne toezichthouder is niet verplicht voor instellingen:

  • met tien of minder zorgverleners;
  • met vijfentwintig of minder zorgverleners én die als instelling tegelijkertijd voldoet aan beide onderstaande criteria:
    • bij de instelling kunnen cliënten niet gedurende ten minste een etmaal verblijven;
    • er is geen sprake van medisch specialistische zorg en evenmin van persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging;
  • die een familie- of ouderinitiatief zijn.

Daarnaast is een klein aantal specifieke uitzonderingen:

  • academische ziekenhuizen
  • instellingen die zijn aangewezen als private instelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden op grond van de Wet forensische zorg
  • particuliere inrichtingen (als bedoeld in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen).

Goed om te weten: Een bestaande zorginstelling die een door het CIBG verleende WTZi-toelating heeft die vanaf 1 januari 2022 geldt als Wtza-vergunning, heeft al een interne toezichthouder. Wel moet de interne toezichthouder van deze zorgaanbieder per 1 januari 2022 aan alle eisen voor de interne toezichthouder voldoen (tenzij de instelling van die eisen is uitgesloten). Omdat de eis van een interne toezichthouder is verbonden aan de doelgroep die ook over een vergunning moet beschikken, geldt de eis niet voor zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.