Wat zijn de kosten voor de Wtza-vergunning?

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedragen eenmalig 725 euro. (Dit bedrag is bepaald bij ministeriële regeling.)

Een instelling die op 1 januari 2022 van rechtswege was toegelaten op grond van de WTZi en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig is, moet vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen en hoeft hiervoor niet te betalen.

Een instelling die op 1 januari 2022 niet in het bezit hoefde te zijn van een WTZi-toelating en per die datum Wtza-vergunningplichtig is moet vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen en hoeft hiervoor niet te betalen.