Wat moet ik doen als er wijzigingen zijn in mijn bestuursstructuur?

Wanneer de instelling ophoudt te bestaan of de bestuursstructuur aanzienlijk wijzigt, kan de vergunning worden ingetrokken. Van een aanzienlijke wijziging van de bestuursstructuur is in ieder geval sprake als de rechtsvorm van de instelling wijzigt. Dan kan uw vergunning worden ingetrokken en dient u een nieuwe aanvraag voor een vergunning in te dienen.

Wijziging van rechtsvorm

Wijzigt u als vergunninghouder van rechtsvorm waardoor uw bestuursstructuur aanzienlijk wijzigt? Zorg dat u aan de eisen in de Wtza blijft voldoen. Wanneer met de rechtsvormwijziging van uw instelling een nieuwe KvK-registratie plaatsvindt, moet in elk geval een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Overname zorg na fusie of (af)splitsing

Wordt na fusie of (af)splitsing de zorg verleend door een instelling (de ‘verkrijgende instelling’) die nog niet over een vergunning beschikt? Of wordt de zorg overgenomen door een andere instelling (de ‘verkrijgende instelling’) die nog niet over een vergunning beschikt?

  • Bij een verkrijgende instelling die nog geen vergunningplichtige zorg verleende: U vraagt zo vroeg als mogelijk voor deze nieuwe instelling de vergunning aan.
  • Bij een verkrijgende instelling die al zorg zoals omschreven in de Wlz of Zvw verleent, maar pas na de fusie, (af)splitsing of de overname van de zorg vergunningplichtig wordt doordat hij de grens van meer dan 10 zorgverleners overschrijdt: U vraagt binnen 6 maanden na die overschrijding de vergunning aan.