Wat is een passende vergoeding voor een interne toezichthouder?

Er zijn vanuit de Wtza geen verplichtingen voor vergoedingen voor de leden van het interne toezicht. Er mag een passende vergoeding worden betaald voor de verrichte werkzaamheden, de leden van de interne toezichthouder kunnen hun toezichthoudende taak ook op vrijwillige basis uitvoeren.

De maximale vergoeding voor toezichthouders in de zorg is geregeld in de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT).