Wat is de relatie tussen de Wtza en de Governancecode 2017?

De Wtza komt voor een groot deel overeen met de Governancecode Zorg 2017, maar de Wtza bevat niet precies dezelfde eisen (zoals het minimum aantal leden van de interne toezichthouder en de vereisten voor benoembaarheid). Het is dus niet per definitie voldoende als de statuten voldoen aan de Governancecode Zorg.