Wat betekent de eis van een interne toezichthouder voor bestaande instellingen die op 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig zijn?

1. Een instelling die op 1 januari 2022 beschikt over een door het CIBG verleende WTZi-toelating en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig is.

Deze instelling heeft (op grond van de WTZi) al een interne toezichthouder. Wel moet de interne toezichthouder van deze zorgaanbieder per 1 januari 2022 aan alle eisen voor de interne toezichthouder voldoen (tenzij de instelling van die eisen is uitgesloten).

2. Een instelling die op 1 januari 2022 van rechtswege was toegelaten op grond van de WTZi en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig is.

Deze instelling vraagt vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aan. Op het moment van deze aanvraag, moet de instelling voldoen aan de eis van een interne toezichthouder.

3. Een instelling die op 1 januari 2022 geen WTZi-toelating hoefde te hebben en per die datum Wtza-vergunningplichtig is.

Deze instelling vraagt vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aan. Op het moment van deze aanvraag, moet de instelling voldoen aan de eis van een interne toezichthouder.