Mogen (kleine) organisaties interne toezichthouders delen?

Of (leden van) organisaties interne toezichthouders mogen delen, hangt af van de omstandigheden van het geval. Het gaat dan niet om de omvang van de organisaties, maar om de soort werkzaamheden die zij verrichten en het verzorgingsgebied waarin zij dit doen.

Leden van de interne toezichthouder van een instelling, mogen geen lid zijn van een andere interne toezichthouder van een instelling die geheel of grotendeels dezelfde werkzaamheden verricht binnen hetzelfde verzorgingsgebied. Anders komt de onafhankelijkheid van de interne toezichthouder in het geding.

De instelling kan wel gebruik maken van een interne toezichthouder van een instelling die:

  • andere werkzaamheden binnen hetzelfde verzorgingsgebied verricht; en
  • dezelfde werkzaamheden binnen een ander verzorgingsgebied verricht.

Wat het verzorgingsgebied (het gebied dat vanuit een bepaald centrum of een bepaalde voorziening wordt bediend) van een instelling is, hangt af van het type instelling. Het verzorgingsgebied van een huisartsenpraktijk beperkt zich bijvoorbeeld tot de wijk waarin het actief is, maar bij een ziekenhuis gaat het doorgaans om de regio die het bedient. Het verzorgingsgebied van specialistische centra kan landelijk of zelfs internationaal zijn.

In andere woorden: stel dat organisaties toezichthouders willen delen, dan kan dat als het gaat om organisaties in bijvoorbeeld verschillende regio’s, steden, wijken of postcodegebieden, afhankelijk van het verzorgingsgebied van beide organisaties.