Ik voldoe aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Voldoe ik dan ook aan het interne toezicht onder de Wtza?

Nee, dat is niet automatisch zo. Er zijn in de Wtza aanvullende eisen opgenomen ten aanzien van de interne toezichthouder.

De WBTR is een algemene wet en geldt voor alle verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in Nederland, zowel binnen als buiten de zorg. Op niet-rechtspersonen (bijvoorbeeld eenmanszaken of vof) is de WBTR niet van toepassing.

De Wtza is een specifieke wet, die alleen geldt voor zorgaanbieders. Als deze zorgaanbieders rechtspersonen zijn, geldt dus zowel de Wtza als de WBTR. Als een zorgaanbieder geen rechtspersoon (maar bijvoorbeeld een vof of een eenmanszaak) is, dan heeft hij alleen te maken met de regels van de Wtza.