Binnen hoeveel tijd wordt beslist op de aanvraag?

Vanaf het moment dat de volledige aanvraag bij het CIBG binnen is, ontvangt u binnen 8 weken de beslissing op de aanvraag. Mocht dit langer duren, dan krijgt u hierover tijdig bericht.

Het kan zijn dat u wordt gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren. Ook kan het zijn dat om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt gevraagd of een onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt verricht.

Wanneer de aanvraag niet aan de criteria voor het verlenen van een vergunning voldoet, krijgt u geen vergunning.