Stroomschema jaarverantwoording

In het stroomschema kunt u zien welke zorgaanbieders welke informatie moeten verzamelen om de jaarverantwoording te kunnen aanleveren. 
Let op: de bijlagen verwijzen naar de wet- en regelgeving. Voor het invullen van de vragenlijsten, dus het daadwerkelijk inleveren van uw jaarverantwoording, gaat u naar DigiMV.