Wat wordt er gevraagd bij de melding?

In het meldingsformulier wordt gevraagd naar een aantal basisgegevens, zodat de IGJ meer kennis heeft van u als zorg- of jeugdhulpaanbieder. Tegelijkertijd wordt u bij de melding duidelijk gemaakt dat de zorgverlening aan een aantal (kwaliteits)eisen moet voldoen en dat u verantwoordelijk bent om hieraan te voldoen.