Wat is de relatie tussen een AGB-code, vergoedingen en het melden?

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gaan over de vergoeding van declaraties. Zij kunnen de meldplicht als voorwaarde stellen. Zij kunnen geen meldplicht eisen, wanneer deze (op grond van de Wtza en/of Jeugdwet) niet voor u geldt. 

Melden is een voorwaarde voor afgifte van de AGB-code. Deze code heeft u nodig om zichtbaar te zijn in zorgzoekers/zorgvinders, om afspraken te maken met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten én om de uitgevoerde behandelingen te kunnen declareren.  (Ben je starter in de zorg? | Vektis.nl).

U hoeft de AGB-code niet zelf te koppelen aan uw gegevens in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Vektis zal de AGB-code automatisch koppelen aan de inschrijving in het LRZa. In het Zorgaanbiedersportaal (www.cibg.nl/zorgaanbiedersportaal) kunt u zien welke publieke gegevens van een zorgaanbieder zijn geregistreerd in diverse zorgregisters.