Wie moet zich melden bij een coöperatie, maatschap, vennootschap onder firma (v.o.f.) of commanditair vennootschap (c.v.)?

  • Indien de maat- of vennootschap uitsluitend bestaat uit natuurlijke personen, heeft alleen de maat- of vennootschap meldplicht, niet de bij de maatschap aangesloten natuurlijke personen. Een uitzondering hierop is wanneer er slechts één maat of vennoot zorg verleent. In dat geval is er sprake van een solistisch werkende zorgverlener die zich moet melden.
  • Indien de maat- of vennootschap uitsluitend bestaat uit bv’s, dan hoeft de maat- of vennootschap zich niet te melden, want dat is geen instelling. Een instelling is immers een organisatorisch verband van natuurlijke personen en dat is die maatschap niet. De aangesloten bv’s moeten zich in dat geval wel melden, want een bv is een instelling.
  • Indien de zorgaanbieder een coöperatie is, heeft de coöperatie meldplicht. Als de leden van de coöperatie bestaan uit (persoonlijke) bv’s, hebben ook die bv’s meldplicht. In dat geval is die bv een instelling.