Ik ben een zzp’er of pgb-aanbieder. Moet ik mij melden?

Zzp’ers

Voor zzp’ers die beroepsmatig zorg verlenen zoals omschreven in de Zvw of Wlz of andere zorg, zoals alternatieve zorg, of jeugdhulp onder de Jeugdwet verlenen geldt enkel de meldplicht. De meldplicht richt zich niet op ondersteuning onder de WMO 2015.

Vanaf 1 januari 2022 geldt dat elke nieuwe zorg- en/of jeugdhulpaanbieder, ook ZZP'er, zich voor de start meldt.

In de communicatie gebruiken wij de term ‘zzp’er’. Hiermee bedoelen we de solistisch werkende zorgverlener: één persoon die de feitelijke zorgverlening uitvoert. Hoe de zorg is georganiseerd, maakt hiervoor niet uit.
Goed om weten: een rechtspersoon kan nooit een zzp’er zijn.  

Pgb-aanbieder

Voor pgb-aanbieders die bedrijfsmatig zorg (doen) verlenen, bekostigd uit een Zvw- of Wlz-pgb of Jeugdwet-pgb, geldt de meldplicht. De meldplicht richt zich niet op ondersteuning onder de WMO 2015.

Sinds 1 januari 2022 geldt dat elke nieuwe zorg- en/of jeugdhulpaanbieder zich voor de start meldt.
Bent u een nieuwe pgb-aanbieder dan moet u zich ook melden.

Bij het menu-item Melden vindt u meer informatie over melden.