Als een zorgaanbieder zich al heeft gemeld en daarna een andere zorgsoort (geen jeugdhulp) gaat verlenen, moet die zich dan opnieuw melden?

Nee, de zorgaanbieder is dan al bekend als zorgaanbieder.