Bestaande aanbieders van zorg en jeugdhulp

Veel bestaande zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders zijn al in beeld bij de IGJ, maar niet allemaal. Vanaf 1 januari 2022 is er een meldplicht.

Melden voor zorgaanbieders

Staat u als zorgaanbieder op 1 januari 2022 of later niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) en levert u ook geen jaarverantwoording over het verslagjaar 2021 aan, dan meldt u zich vóór 1 juli 2022.

Indien u al geregistreerd bent als zorgaanbieder in het LRZa dan hoeft u zich niet opnieuw te melden. Bent u niet zeker van uw registratie, controleer dan in 2022 eenvoudig of uw gegevens zijn opgenomen in het LRZa/Zorgaanbiedersportaal.

In  het Zorgaanbiedersportaal staat informatie over alle zorgaanbieders in Nederland die geregistreerd zijn in diverse zorgregisters.

Zorgaanbieders die in de toekomst ook jeugdhulp gaan aanbieden

Als u naast zorg in de toekomst ook jeugdhulp gaan aanbieden, dan moet u zich opnieuw melden.

Melden voor aanbieders van jeugdhulp

Indien u als jeugdhulpaanbieder (met uitzondering van zzp’ers) op grond van de Jeugdwet vóór 1 juni 2022 uw jaarverantwoording over 2021 hebt aangeleverd, dan hoeft u zich niet meer te melden. U bent immers al bekend.
Levert u als jeugdhulpaanbieder geen jaarverantwoording over verslagjaar 2021 aan en vraagt u hiervoor ook geen uitstel, dan meldt u zich vóór 1 juli 2022.