Kwaliteitscheck per zorgsoort

Kies de zorgsoort die het meest aansluit bij uw werk.

Meest actuele versie

De Kwaliteitscheck wordt geregeld geactualiseerd en aangevuld. Dit is de versie van 28 juni 2024.

Disclaimer

De Kwaliteitscheck is een vragenlijst waarmee u kunt nagaan in hoeverre u zorg en jeugdhulp levert die aan alle kwaliteitseisen voldoet. U kunt aan het invullen van de Kwaliteitscheck geen rechten ontlenen. Het ministerie van VWS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites waarnaar de Kwaliteitscheck verwijst. Ook bieden de uitkomsten van de Kwaliteitscheck geen garantie voor een positieve uitkomst bij een inspectie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de Nederlandse Zorgautoriteit. De antwoorden die u geeft en de gegevens die u via de Kwaliteitscheck krijgt, zijn bestemd voor uw eigen gebruik.