Video: Wat u moet weten over de Wtza

Waarom is deze wet er? Met welke onderdelen kunt u te maken krijgen? Niet alle onderdelen zijn op alle instellingen van toepassing.  Deze video legt in het kort uit hoe u zich kunt voorbereiden op de Wet toetreding zorgaanbieders.

Geactualiseerde versie 12 oktober 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders in werking.De Wtza.
Als je een startende óf bestaande zorg- of jeugdhulpaanbieder bent, krijg je hiermee te maken.

Waarom deze wet?
Iedere patiënt in Nederland wil kunnen rekenen op goede zorg. Door deze wet zijn alle aanbieders beter bewust van de kwaliteitsvoorschriften en kunnen de toezichthouders toezicht houden.
De Wtza heeft vier onderdelen waar je mee te maken kunt krijgen, afhankelijk van wat voor zorg of jeugdhulp je aanbiedt.

Melden, Vergunning en intern toezicht, Financiële bedrijfsvoering en jaarverantwoording.

Eén.
Jij zorgt ervoor dat je jouw zorg- of jeugdhulpinstelling hebt gemeld bij toetredingzorgaanbieders.nl.De inspectie ziet hierop toe.
Doe meteen bij het melden een kwaliteitscheck, om te zien wat je al op orde hebt en waar je nog kunt verbeteren.

Twee.
Voor instellingen medisch specialistische zorg én voor zorginstellingen met meer dan tien zorgverleners vraag je een vergunning aan bij het CIBG.
Als je een vergunning nodig hebt, stel je vaak ook een interne toezichthouder aan zodat je samen goede, veilige zorg levert.

Drie.
Als zorginstelling voer je een transparante financiële bedrijfsvoering.

Vier.
Ook dien je jaarlijks een jaarverantwoording in bij het CIBG.

Zo laat je zien dat je integer omgaat met publiek geld.

Dat is het!

We willen natuurlijk allemaal de beste zorg of jeugdhulp leveren. Met de Wtza weet iedereen wat dat betekent.
Bereid je goed voor op de Wtza.

Voor meer informatie, ga naar toetredingzorgaanbieders.nl en doe daar de kwaliteitscheck.