Brochure Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

In deze brochure leest u meer over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook kunt u nagaan of u onder deze wet valt.