Stroomschema Wet toetreding zorgaanbieders

Het stroomschema Wtza is een hulpmiddel voor zorg- en jeugdhulpaanbieders om te begrijpen welke onderdelen uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op hen van toepassing zijn. Het stroomschema kent 16 vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. De vragen gaan onder andere over het soort zorg dat u verleent, wanneer u start met het verlenen van zorg, en hoeveel zorgverleners u in dienst heeft. Na het beantwoorden van de vragen ontvangt u een checklist. Hierin staan de elementen van de Wtza die op u of uw instelling van toepassing zijn.