Wie houdt toezicht op de transparante financiële bedrijfsvoering?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht.