Waar kan ik terecht als ik hier nadere vragen over heb?

Zorgaanbieders kunnen terecht bij het regionaal overleg acute zorgketen (ook wel: ROAZ) in hun regio, of bij hun koepel- of branche-organisatie.