Wat wordt bij de vergunning verstaan onder medisch specialistische zorg?

Het gaat daarbij om de volgende vormen van zorg die een arts (als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), verleent:

 • anesthesiologie
 • cardiologie
 • cardio-thoracale chirurgie
 • dermatologie en venerologie
 • heelkunde
 • interne geneeskunde
 • kaakchirurgie
 • keel-neus-oorheelkunde
 • kindergeneeskunde
 • klinische genetica
 • klinisch geriatrie
 • longziekten en tuberculose
 • maag-darm-leverziekten
 • medische microbiologie
 • neurochirurgie
 • neurologie
 • nucleaire geneeskunde
 • obstetrie en gynaecologie
 • oogheelkunde
 • orthopedie
 • pathologie
 • plastische chirurgie
 • psychiatrie
 • radiologie
 • radiotherapie
 • reumatologie
 • revalidatiegeneeskunde
 • sportgeneeskunde
 • urologie

Wanneer de hiervoor genoemde vormen van zorg worden verleend door een huisarts (bijvoorbeeld door het doen van een kleine chirurgische ingreep), een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten, valt dit niet onder de definitie van medisch specialistische zorg.
Ook indien de hiervoor genoemde vormen van zorg worden verleend door een medisch specialist in het kader van de huisartsenzorg en zonder dat de huisarts hierbij tot verwijzing over gaat, is geen sprake van medisch specialistische zorg. Hierbij kan worden gedacht aan medisch specialisten die direct digitaal meekijken met de huisarts of medisch specialisten die fysiek ‘spreekuur’ voeren in de huisartsenpraktijk zelf. In tegenstelling tot instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen, geldt voor zorg zoals omschreven in de Zvw of Wlz een vergunningplicht bij meer dan tien zorgverleners.