Wat is het doel van een interne toezichthouder?

De interne toezichthouder draagt bij aan een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering. De toezichthouder ziet toe op het verantwoord afwegen en beheersen van kansen en risico’s. En houdt zowel het organisatiebelang als het maatschappelijk belang voor ogen.

Een interne toezichthouder staat de dagelijkse of algemene leiding met raad ter zijde en is een belangrijke spiegel. Bestuur en interne toezichthouder zorgen zo samen voor goede en veilige zorg. U laat hiermee zien dat zowel de kwaliteit van de bedrijfsvoering als de interne veiligheid binnen uw organisatie is geborgd.