Wat gebeurt er met de door het CIBG verleende WTZi-toelating van de instelling, als deze op 1 januari niet Wtza-vergunningplichtig is?

Deze WTZi-toelating vervalt. De instelling hoeft hiervoor niets te doen. Het CIBG heeft deze instelling hierover in de herfst van 2021 bericht.

Indien uw instelling geen Wtza-vergunning hoeft te hebben, mag uw instelling gewoon zorg blijven leveren. Als uw instelling een AGB-code heeft, dan houdt uw instelling die AGB-code.

Als uw instelling op grond van de Wtza niet vergunningplicht is, hoeft uw instelling niet meer aan de verplichting van een onafhankelijke interne toezichthouder te voldoen. Wel blijft u jaarverantwoordingsplichtig. Ook blijven de verplichtingen van een transparante financiƫle bedrijfsvoering en het voor bepaalde instellingen geldende verbod op winstoogmerk bestaan.