Wat gebeurt er als de instelling die beschikt over een Wtza-vergunning met minder dan tien zorgverleners Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen?

De instelling kan dan aan het CIBG vragen de Wtza-vergunning in te trekken. Dat hoeft niet per direct. Het kan zijn dat de instelling na een tijdje weer met meer dan tien zorgverleners Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen.