Moeten de statuten aangepast worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wtza?

Ja, dat moet wanneer u een rechtspersoon bent en de statuten niet of maar gedeeltelijk in overeenstemming zijn met de Wtza. Bij een niet-rechtspersoon moet dit overigens schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een reglement.